2.2020
П В С Ч П С Н
4.00 лв/кг.
1
3.00 лв/кг.
2
2.00 лв/кг.
3
0.99 лв/кг.
4
5
6
28.00 лв/кг.
7
28.00 лв/кг.
8
28.00 лв/кг.
9
28.00 лв/кг.
10
28.00 лв/кг.
11
28.00 лв/кг.
12
28.00 лв/кг.
13
21.00 лв/кг.
14
21.00 лв/кг.
15
21.00 лв/кг.
16
21.00 лв/кг.
17
21.00 лв/кг.
18
21.00 лв/кг.
19
21.00 лв/кг.
20
14.00 лв/кг.
21
14.00 лв/кг.
22
14.00 лв/кг.
23
14.00 лв/кг.
24
14.00 лв/кг.
25
14.00 лв/кг.
26
14.00 лв/кг.
27
7.00 лв/кг.
28
7.00 лв/кг.
29