9.2019
П В С Ч П С Н
10.00 лв/кг.
1
10.00 лв/кг.
2
10.00 лв/кг.
3
10.00 лв/кг.
4
10.00 лв/кг.
5
8.00 лв/кг.
6
6.00 лв/кг.
7
4.00 лв/кг.
8
3.00 лв/кг.
9
2.00 лв/кг.
10
11
12
28.00 лв/кг.
13
28.00 лв/кг.
14
28.00 лв/кг.
15
28.00 лв/кг.
16
28.00 лв/кг.
17
28.00 лв/кг.
18
28.00 лв/кг.
19
22.00 лв/кг.
20
22.00 лв/кг.
21
22.00 лв/кг.
22
22.00 лв/кг.
23
22.00 лв/кг.
24
22.00 лв/кг.
25
22.00 лв/кг.
26
16.00 лв/кг.
27
16.00 лв/кг.
28
16.00 лв/кг.
29
16.00 лв/кг.
30