8.2019
П В С Ч П С Н
12.00 лв/кг.
1
10.00 лв/кг.
2
8.00 лв/кг.
3
6.00 лв/кг.
4
4.00 лв/кг.
5
3.00 лв/кг.
6
7
8
28.00 лв/кг.
9
28.00 лв/кг.
10
28.00 лв/кг.
11
28.00 лв/кг.
12
28.00 лв/кг.
13
28.00 лв/кг.
14
28.00 лв/кг.
15
24.00 лв/кг.
16
24.00 лв/кг.
17
24.00 лв/кг.
18
24.00 лв/кг.
19
24.00 лв/кг.
20
24.00 лв/кг.
21
24.00 лв/кг.
22
18.00 лв/кг.
23
18.00 лв/кг.
24
18.00 лв/кг.
25
18.00 лв/кг.
26
18.00 лв/кг.
27
18.00 лв/кг.
28
18.00 лв/кг.
29
12.00 лв/кг.
30
12.00 лв/кг.
31