12.2019
П В С Ч П С Н
28.00 лв/кг.
1
28.00 лв/кг.
2
28.00 лв/кг.
3
28.00 лв/кг.
4
28.00 лв/кг.
5
28.00 лв/кг.
6
21.00 лв/кг.
7
21.00 лв/кг.
8
21.00 лв/кг.
9
21.00 лв/кг.
10
21.00 лв/кг.
11
21.00 лв/кг.
12
21.00 лв/кг.
13
14.00 лв/кг.
14
14.00 лв/кг.
15
14.00 лв/кг.
16
14.00 лв/кг.
17
14.00 лв/кг.
18
14.00 лв/кг.
19
14.00 лв/кг.
20
14.00 лв/кг.
21
14.00 лв/кг.
22
14.00 лв/кг.
23
------- лв/кг.
24
------- лв/кг.
25
14.00 лв/кг.
26
14.00 лв/кг.
27
7.00 лв/кг.
28
7.00 лв/кг.
29
7.00 лв/кг.
30
------- лв/кг.
31