7.2019
П В С Ч П С Н
28.00 лв/кг.
1
28.00 лв/кг.
2
28.00 лв/кг.
3
28.00 лв/кг.
4
24.00 лв/кг.
5
24.00 лв/кг.
6
24.00 лв/кг.
7
24.00 лв/кг.
8
24.00 лв/кг.
9
24.00 лв/кг.
10
24.00 лв/кг.
11
18.00 лв/кг.
12
18.00 лв/кг.
13
18.00 лв/кг.
14
18.00 лв/кг.
15
18.00 лв/кг.
16
18.00 лв/кг.
17
18.00 лв/кг.
18
12.00 лв/кг.
19
12.00 лв/кг.
20
12.00 лв/кг.
21
12.00 лв/кг.
22
12.00 лв/кг.
23
12.00 лв/кг.
24
12.00 лв/кг.
25
10.00 лв/кг.
26
8.00 лв/кг.
27
6.00 лв/кг.
28
4.00 лв/кг.
29
3.00 лв/кг.
30
31