5.2019
П В С Ч П С Н
24.00 лв/кг.
1
24.00 лв/кг.
2
18.00 лв/кг.
3
18.00 лв/кг.
4
18.00 лв/кг.
5
18.00 лв/кг.
6
18.00 лв/кг.
7
18.00 лв/кг.
8
18.00 лв/кг.
9
12.00 лв/кг.
10
12.00 лв/кг.
11
12.00 лв/кг.
12
12.00 лв/кг.
13
12.00 лв/кг.
14
12.00 лв/кг.
15
12.00 лв/кг.
16
10.00 лв/кг.
17
8.00 лв/кг.
18
6.00 лв/кг.
19
4.00 лв/кг.
20
3.00 лв/кг.
21
22
23
28.00 лв/кг.
24
28.00 лв/кг.
25
28.00 лв/кг.
26
28.00 лв/кг.
27
28.00 лв/кг.
28
28.00 лв/кг.
29
28.00 лв/кг.
30
24.00 лв/кг.
31