7.2019
П В С Ч П С Н
12.00 лв/кг.
1
12.00 лв/кг.
2
12.00 лв/кг.
3
12.00 лв/кг.
4
12.00 лв/кг.
5
10.00 лв/кг.
6
8.00 лв/кг.
7
6.00 лв/кг.
8
4.00 лв/кг.
9
3.00 лв/кг.
10
11
12
28.00 лв/кг.
13
28.00 лв/кг.
14
28.00 лв/кг.
15
28.00 лв/кг.
16
28.00 лв/кг.
17
28.00 лв/кг.
18
28.00 лв/кг.
19
24.00 лв/кг.
20
24.00 лв/кг.
21
24.00 лв/кг.
22
24.00 лв/кг.
23
24.00 лв/кг.
24
24.00 лв/кг.
25
24.00 лв/кг.
26
18.00 лв/кг.
27
18.00 лв/кг.
28
18.00 лв/кг.
29
18.00 лв/кг.
30
18.00 лв/кг.
31