4.2019
П В С Ч П С Н
28.00 лв/кг.
1
28.00 лв/кг.
2
28.00 лв/кг.
3
28.00 лв/кг.
4
28.00 лв/кг.
5
24.00 лв/кг.
6
24.00 лв/кг.
7
24.00 лв/кг.
8
24.00 лв/кг.
9
24.00 лв/кг.
10
24.00 лв/кг.
11
24.00 лв/кг.
12
18.00 лв/кг.
13
18.00 лв/кг.
14
18.00 лв/кг.
15
18.00 лв/кг.
16
18.00 лв/кг.
17
18.00 лв/кг.
18
18.00 лв/кг.
19
12.00 лв/кг.
20
12.00 лв/кг.
21
12.00 лв/кг.
22
12.00 лв/кг.
23
12.00 лв/кг.
24
12.00 лв/кг.
25
12.00 лв/кг.
26
10.00 лв/кг.
27
8.00 лв/кг.
28
6.00 лв/кг.
29
4.00 лв/кг.
30